Klapy oddymiające – co to i do czego służą ?

Klapy oddymiające – co to i do czego służą ?

Klapy oddymiające to specjalne urządzenia, które są częścią systemów oddymiania. Służą one do kontrolowania i kierowania przepływem dymu i gorącego powietrza w przypadku pożaru w budynku. Oto kilka kluczowych informacji na temat klap oddymiających:

 1. Definicja:
  • Klapy oddymiające to ruchome elementy w systemie oddymiania, które otwierają się automatycznie w przypadku pożaru. Ich zadaniem jest umożliwienie wydostania się dymu i gorącego powietrza z budynku na zewnątrz.
 2. Funkcja:
  • Klapy oddymiające pełnią kluczową rolę w zabezpieczaniu ewakuacji ludzi w przypadku pożaru. Otwierając się, pozwalają na odprowadzenie dymu na zewnątrz, co umożliwia dostęp do bezpiecznych stref ewakuacyjnych.
 3. Kluczowe Zastosowania:
  • Klapy oddymiające są stosowane głównie w dużych obiektach komercyjnych, takich jak centra handlowe, biurowce, hale produkcyjne oraz budynki użyteczności publicznej, gdzie skomplikowane układy przestrzenne mogą utrudniać naturalny przepływ dymu.
 4. Typy Klapek Oddymiających:
  • Istnieje kilka różnych typów klapek oddymiających, w tym:
   • Klapa pozioma: Otwiera się w poziomie, umieszczana jest najczęściej na dachu.
   • Klapa pionowa: Otwiera się w pionie, montowana jest zazwyczaj na fasadach lub ścianach budynku.
 5. Automatyzacja:
  • Klapy oddymiające są często zintegrowane z systemami detekcji dymu oraz sterowania. W przypadku wykrycia dymu, automatycznie otwierają się, aby umożliwić wydostanie się dymu z budynku.
 6. Ręczne Sterowanie:
  • W niektórych przypadkach, klapy oddymiające mogą być także otwierane ręcznie, na przykład przez strażaków w celu ułatwienia akcji gaśniczej.
 7. Certyfikaty i Normy:
  • Klapy oddymiające muszą spełniać konkretne normy i standardy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, takie jak normy europejskie EN 12101-2.
 8. Integralna Część Systemu Oddymiającego:
  • Klapy oddymiające są ważną częścią kompleksowego systemu oddymiania, który obejmuje także czujniki dymu, centralę sterującą, klapy dymowe i inne elementy.

Podsumowując, klapy oddymiające są kluczowym elementem systemu oddymiania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie ewakuacji w przypadku pożaru. Dzięki nim, dym i gorące powietrze mogą być kontrolowane i kierowane w sposób, który minimalizuje ryzyko dla osób przebywających w budynku.